Aktuality

Prosinec

JUDr. Ing. Michal Hájek, LL.M. et. LL.M., byl zařazen na seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a na seznam rozhodců Mezinárodního arbitrážního soudu v Londýně.

Září

Zahájeno zastupování významné české investiční skupiny v mezinárodní investiční arbitráži proti cizímu státu s nárokem na náhradu škody převyšující 80 mil USD.

Srpen

Poskytnuto právní poradenství české investiční skupině při financování akvizice italské elektrárny produkující elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Srpen

Dokončen proces právního due deligence pro investici do obchodního centra v Praze ve výši 350 mil. Kč.

Srpen

Dokončen proces právního due deligence pro investici do obchodního centra v Praze ve výši 350 mil. Kč.