partner

JUDr. Ing. Michal Hájek, LL.M. et LL.M.

jedním z řídících partnerů Wood and Lee, LLP.  je JUDr. Ing. Michal Hájek, LL.M. et LL.M. Michal má rozsáhle mezinárodní akademické a profesní zkušenosti.

Michal se kvalifikoval jako advokát ve třech jurisdikcích: České republice, Anglii a Walesu a v australském Novém jižním Walesu. Jeho vzdělání a praxe z něj činí nejenom právníka, ale i finančního poradce a ekonoma s osobní zkušenosti s businessem v oblasti nemovitostí a finančního.

Absolovoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, národohospodářkou fakultu Vysoké školy ekonomické, Master in Law and Finance ve Frankfurtu nad Mohanem a Master in International Financial Law na King’s College v Londýně. Ve své profesní dráze získával zkušenosti s obchodním a finančním právem jak v České republice, kde pracoval například pro PPF Banku, a.s. a Československou obchodní banku, a.s., tak i v zahraničí například v Německu, kde pracoval v pobočce americké právní firmy White & Case LLP, Austrálii a především ve Velké Británii, kde pracoval pro ratingové agentury Moody’s Investors Service a Stardard & Poor’s na komplexních sekuritizačních transakcích.

Kromě advokacie působí Michal jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a jako rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu v Londýně.

Michal se snaží porozumět businessu svých klientů a maximálně využít své znalosti v jejich prospěch.