Wood & Lee, LLP je advokátní kancelář s advoká-ty se znalostí více právních řádů současně, s ad-vokátními kancelářemi v Londýně, Praze a Sydney. Poskytujeme svým klientům vysoce kvalitní právní služby zejména v oblasti korporátního práva/M&A, bankovního a kapitálového trhu, ochrany investic, práva informačních technologií, médií a telekomu-nikací a práva duševního vlastnictví.

JUDr. Ing. Michael Hayek, LL.M. et LL.M.

Partner Michal Hajek

Michal Hajek is a commercial lawyer with extensive experience in the banking and finance industry including working for top global financial institutions in the Czech Republic and the United Kingdom. He has been admitted to practice law in the Czech Republic, England and Wales, New South Wales, Australia and New Zealand. He brings a wealth of international and commercial experience to every complex legal problem, whether acting for corporations, financial institutions or government agencies.

Thanks to his business background and education, clients appreciate his ability to understand their business needs and provide commercially viable legal advice.

Mr. Michal Hajek is member of the following profession organisations:

Member of the Czech Bar Association
Admitted as solicitor and barrister of High Court of New Zealand
Admitted as solicitor in New South Wales, Australia and member of the Law Society of NSW
Admitted as solicitor of the High Court of Australia
Admitted as solicitor of England and Wales including higher rights of audience to Senior Courts
Appointed as arbitrator of the London Court of International Arbitration (LCIA)
Appointed as arbitrator of Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic
Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Member of Certified Practising Accountant (CPA) of Australia
Holder of Chartered Financial Analyst (CFA) designation
Michal Hajek’s academic credentials include:

LLM in International Financial Law, King’s College, London
LLM in Finance, Institute for Law and Finance, Frankfurt am Main
In International Business and Economics, Erasmus University Rotterdam
Master and doctorate in law, Charles University, Prague
Master in Economics, University of Economics, Prague

James M. Heller, Esq.

Partner James M Heller

James M Heller is an intellectual property, technology and IT, media and telecommunications lawyer with extensive experience in innovation industries. He has worked for leading global intellectual property institutions in four continents, helping IP-rich companies capitalise on and protect their intellectual property, technology and data.

James’ clients have benefited from his ability to see the bigger picture across international borders. His clients appreciate his ability to understand their business and innovations and provide commercially viable legal advice.

James is a lecturer at the State University of New York, University of New York in Prague, Anglo-American University School of Business Administration, and Anglo-American University School of Law (a University of London registered centre), where he is the head of the World Intellectual Property Organisation summer program. He is active in cutting-edge research and publications and has presented at the World Intellectual Property Organisation in Geneva, Switzerland.

James studied at 11th-ranked-globally University of Sydney Law School, where he won the Allens Arthur Robinson award and Pennsylvania State University (Political Science and English Rhetoric). In addition to his native English, James speaks Spanish and elementary Czech.

Vladimír Ambruz, LL.M. et LL.M.

Vladimír Ambruz became acquainted with the common law tradition while earning a bachelor’s degree and two master’s degrees at several UK-based universities …

Mgr. Eva Hájková, MBA

Consultant Eva Hájková, MBA

Eva Hájková is a business consultant. Eva studied Executive MBA at 15th ranked globally University of London as well as bachelor and Masters degree in Public Health medicine. She has worked for NHS London as a consultant for over 8 years. She has built several companies and has much experience with entrepreneurship and start-ups. She helps Wood and Lee with strategic planning and a business development.

previous arrow
next arrow
Slider

Nejen mezinárodní kancelář, ale i mezinárodní právníci.

 

Nejsme pouze mezinárodní advokátní kanceláří, ale náš tým se skládá z mezinárodních právníků, tj. advokátů kvali-fikovaných ve více než jedné jurisdikci. Jsme schopni vyřešit složité přeshraniční a mezinárodní právní otázky bez nutnos-ti konzultovat kolegy v zahraničí a bez nutnosti koordinovat členy různých právních týmů. Vysoce kvalitní a často složité právní poradenství tak našim klientům poskytujeme rychleji, efektivněji a za nižší náklady.

 

Ve věku globalizovaného podnikatelského prostředí, ve kterém působí většina našich klientů, věříme v globalizaci právních služeb. Znalost více než jednoho právního systému považujeme za klíč k zajištění přidané hodnoty a k úspoře nákladů pro naše klienty. Totéž platí pro naše znalosti různých podnikatelských prostředí a cizích jazyků.

 

Jsme si vědomi, že často tam, kde jeden právní systém ne-nabízí řešení přeshraničního problému, může jiný právní systém poskytnout řadu možných řešení. Např. v České republice jsou svěřenské fondy novinkou, ale v Anglii a Walesu se jimi právníci a soudy zabývají již stovky let. Tím, že máme na palubě výjimečné jednotlivce s mezinárodním nadhledem, jsme vytvořili kulturu obdobnou kultuře našich klientů, tj. kulturu otevřenosti inovacím a novým řešením.

 

Naši právníci se nezabývají zahraničním právem pouze teoreticky, ale jsou schopni poskytovat své služby i v jiných zemích a zajistit přístup k soudům a arbitrážním institucím. Přijali jsme životní styl našich klientů, ve kterém je časová a místní flexibilita důležitým aspektem našich služeb.

 

Specializujeme se především na:

 • Bankovnictví a finance
 • Kapitálové trhy
 • Korporátní právo/M&A
 • Mezinárodní daňové plánování
 • Svěřenské fondy
 • Insolvenční řízení a restrukturalizace
 • Mezinárodní investiční rozhodčí řízení
 • Mezinárodní obchodní smlouvy
 • Ochrana osobních údajů
 • Telekomunikační a mediální právo
 • Právo IT a technologie
 • Právo duševního vlastnictví