Oblasti specializace

Tax law

Intellectual property law

Copyright law, Trade mark law, Patent law, Design law, Technology transfer, Intellectual property enforcement, Intellectual property portfolio management, Intellectual property litigation

Mezinárodní právo a ochrana investic

Mezinárodní komerční a investiční arbitráž. Zakládání obchodních společností v zahraničí. Mezinárodní daňové plánování.

GDPR

PSD2

Trust law

Obchodní právo - Fúze a akvizice

Zakládání, vznik, změny a likvidace obchodních společností. Přeměny obchodních společností. Strukturování transakcí. Zastupování na valných hromadách.

Finanční právo a kapitálový trh

Dokumentace dluhopisových emisí. Úvěrová a zajišťovací dokumentace. Vymáhání pohledávek. Regulace finančního trhu.

Stavební právo

Zastupování v územním a stavebním řízení. Převody pozemků, bytů a nebytových prostor. Nájemní vztahy k nemovitostem.

Soudní spory

Zastupování před civilními a správními soudy. Vymáhání výkonu soudních rozhodnutí. Příprava žalob a vyjádření k žalobám.

Insolvence a restrukturalizace

Zastupování účastníků v insolvenčním řízení. Zastupování v incidenčních sporech. Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

WOOD & LEE, LLP

je dynamickou a moderní advokátní kanceláří se zaměřením na právo obchodních společností, finanční právo, bankovnictví a mezinárodní ochranu investic.

Poskytuje právní služby nejenom dle českého práva, ale i anglického práva a vyniká v řešení právních problémů s mezinárodním prvkem.