Practice Areas

Tax law

Intellectual property law

Copyright law, Trade mark law, Patent law, Design law, Technology transfer, Intellectual property enforcement, Intellectual property portfolio management, Intellectual property litigation

International Law and Investment Protection

International commercial and investment arbitration. Incorporation of companies abroad. International tax planning.

GDPR

PSD2

Trust law

Commercial law – Mergers and Acquisitions

Incorporation, changes and liquidation of companies. Intra- group restructuring of companies. Structuring of transactions. Representing at General Meetings.

Financial Law and Capital Markets

Bond offerings documentation. Credit facility and security documentation. Receivables recoveries. Financial markets regulation.

Construction law

Representing developers in zoning and building proceedings. Purchase and sale of real estate. Lease agreements.

Litigation

Representing clients in civil and administrative courts. Enforcement of judicial decisions. Claim evaluation and statement of claim preparation.

Insolvency and re-structuring

Representing clients in insolvency proceedings. Representing clients in incidental disputes. Filing of claims in insolvency proceedings.

WOOD & LEE, LLP

je dynamickou a moderní advokátní kanceláří se zaměřením na právo obchodních společností, finanční právo, bankovnictví a mezinárodní ochranu investic.

Poskytuje právní služby nejenom dle českého práva, ale i anglického práva a vyniká v řešení právních problémů s mezinárodním prvkem.